Audit van planning tot verkoop, van lead tot trouwe klant


Focus op enerzijds de processen en middelen en anderzijds de menselijke factor.


Processen en middelen: analyse van de manier van werken. Alle stappen van een eerste contact met een prospect, tot de verkoop aan een trouwe klant worden geanalyseerd. Hiervoor baseren we ons op interviews met de betrokken personen, om een goed inzicht krijgen in hoe ze te werk gaan, welke middelen hiervoor beschikbaar zijn en welke middelen ze effectief gebruiken. Deze informatie wordt achteraf getoetst aan cijfer gegevens die door u worden verstrekt.

De menselijke factor: welke competenties heeft het verkoopteam? We kijken naar de attitude, de kennis en de vaardigheden. Hiervoor baseren we ons op interviews, eventueel aangevuld met meereisdagen.

Maatwerk: elke audit wordt op maat samengesteld. Dit kan gaan van een basisaudit met interviews met een aantal medewerkers, aangevuld met cijfergegevens, tot interviews met alle medewerkers, meereisdagen met de externe medewerkers, aangevuld met cijfergegevens.

Op basis van die informatie wordt een rapport opgemaakt met de sterktes en de aandachtspunten van het verkoopteam. Met dit rapport kan u zelf aan de slag om uw team bij te sturen of kan Sales In Balance u helpen om een actieplan uit te werken.